És el disseny art?

· · | Disseny

La tecnologia i l’art estan cada cop més relacionats, els nous mitjans estan aconseguint una evolució en l’art. S’estan creant formes d’art totalment originals i innovadores. L’art i el disseny que ja amb la invenció del cinema i la televisió, va donar un salt al moviment (sense comptar amb el teatre), ara s’està tornant cada […]

Llegir més